KURSY OCHRONY FIZYCZNEJ

CO OFERUJEMY

KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY

Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony kompleksowo przygotowuje kursanta do uzyskania wpisu na listę KPOF. Kurs trwa 245h dydaktycznych (około 2 miesięcy) i obejmuje wszystkie aspekty związane z pracą KPOF. W zakres kursu wchodzi przygotowanie z zakresu prawa, technik interwencji, strzelectwa, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pozostałych aspektów pracy KPOF.

Cena 1600 zł.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO KURSU: 24 CZERWCA 2024 (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 16:30

KURS DOSKONALĄCY KPOF

Raz na 5 lat osoby posiadające wpis na listę Kwalifikowanego Pracownika Ochrony zobligowane są do wykonania kursu doskonalącego. Kurs doskonalący obejmuje 40h zajęć z zakresu strzelectwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, technik interwencji oraz aspektów prawnych wykonywania zawodu KPOF.

Cena 500 zł.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO KURSU: 24 CZERWCA 2024 (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 16:30

KURS DETEKTYWA

Kurs przygotowujący do uzyskania licencji Detektywa trwa 50h dydaktycznych. Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu detektywa i ubiegania się o wydanie licencji obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych czy przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa. Cena 1500 zł.

KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Kurs ukierunkowany jest na nabycie wiedzy do wykonywania czynności administrowania, projektowania i montażu urządzeń i systemów alarmowych oraz ich konserwacji. Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawnia kursanta do ubiegania się o wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego. Cena 1500 zł.

KURS KIEROWNIKA DS. BEZPIECZEŃSTWA

Zakres szkolenia obejmuje tematykę dotyczącą m.in. zasad bezpieczeństwa imprez masowych, zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania czy zasady sporządzania dokumentacji. Cena 1000 zł.

KURS CZŁONKA SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

Kurs obejmuje tematykę z zakresu m.in. zasad wykonywania zadań członka służby informacyjnej, zagadnień prawnych związanych z bezpieczeństwem na imprezach masowych czy zagadnień psychologicznych. Cena 250 zł.

KURS CZŁONKA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ

Kurs wymaga posiadania wpisu na listę Kwalifikowanego Pracownika Ochrony. Tematyka szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia prawne związane z wykonywaniem funkcji CZSP, zadania służb organizatora imprezy masowej, ochronę przeciwpożarową imprez masowych, zasady ewakuacji czy zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Cena 250 zł.