NAJLEPIEJ WYKWALIFIKOWANI LUDZIE.

KADRA

NASZA KADRA

PŁK REZ. MGR INŻ. ANDRZEJ KAPAŁA

Służby specjalne.

mgr AGNIESZKA GRABEK

Specjalista z zakresu prawa pracy, księgowości oraz rachunkowości. 

podinsp. w st. spoczynku
MGR BARTŁOMIEJ MOREK - FIRMA ARMA

Specjalista z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz ochrony osób i mienia.

MGR ADAM SZUMEŁDA

Specjalista z zakresu samoobrony i technik interwencji.

mgr MICHAŁ JAGŁA

Specjalista w zakresie Ochrony Osób i Mienia oraz Building Management System. Specjalista ds. zabezpieczenia technicznego.

mgr KRZYSZTOF DUKAT

Specjalista z zakresu ratownictwa medycznego.

mgr TOMASZ RAJCZYK

Specjalista z zakresu marketingu.