Building Management Systems

CO OFERUJEMY

SZKOLIMY W KRAKOWIE

Dowódca zmiany- Operator BMS Building Management Systems

Zakres: rozszerzony

Opracował: mgr Michał Jagła

1. SAP- PPOŻ System automatyki pożarowej:

• Centrala pożarowa: rodzaje, zasada działania, obsługa, programy itp.
• Wyniesiony peryferyjny panel pożarowy
• Czujki pożarowe: typy, rodzaje, zasada działania
• ROP
• PWP
• GWP
• UPS ByPass
• EDR/AOD/PAW
• DSO
• Sygnalizatory akustyczne
• Klapy pożarowe, oddymiające, napowietrzające, okna- system przewietrzania
• ASG Serwerownie
• System przeciwzalaniowy
• SKD podczas I i II stopnia
• Klimatyzacja i wentylacja względem wystąpienia alarmów pożarowych
• Procedura ewakuacji: scenariusze, rola POF, Fire Marschall itp.
• Awarie, usterki, monitorowanie systemu
• Instalacje tryskawczowe oraz wymogi
• Typowe sytuacje problemowe

2. SKD System kontroli dostępu:
• Czytniki
• Kontraktrony
• Zasilacze
• Karty KD
• Programy obsługi SKD oraz monitorowanie aktywności
• Grupy, elementy składowe systemu
• Obsługa użytkowników oraz programowanie kart
• Awarie i usterki
• Protokoły
• Zabezpieczenia danych
• Bezpieczne koperty RFID do KD
• Typowe sytuacje problemowe: identyfikacja problemu

3. Dokumentacja i wyposażenie obiektów premium:

• Protokoły
• Wykazy
• Procedury
• Dokumentacja szkoleniowa
• Awizacje
• Raporty przebiegu służby, raporty/notatki służbowe
• Książki służby, Ewidencje ruchu osobowego, Ewidencja bezpiecznych kopert Ewidencje
kluczy itp.
• Backup-y danych
• IBP
• Instrukcja Ochrony
• Regulaminy
• Karty najemców
• Dokumentacja techniczna
• Instrukcje użytkowania systemów
• Niezbędne wyposażenie: Radiostacje, komputery, telefony, piloty napadowe, przyciski
życia, systemy obchodowe np. Iguard, RF Guard, Seven Guard itp.

4. Problematyka obiektów premium, relacje z Zarządcą, Działem technicznym oraz
najemcami.