INNE SZKOLENIA

CO OFERUJEMY

WYSZKOLENIE STRZELECKIE

Współpracująca z BIKART firma Bartłomiej Morek ARMA zaprasza na szkolenia z zakresu wyszkolenia strzeleckiego. Szkolenia przygotowujące do egzaminu na dopuszczenie do posiadania broni obiektowej. Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia- tel: 570-217-319 , 602-332-716

Postępowanie w sytuacji zagrożenia – napad, zagrożenie terrorystyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się bezpieczeństwem we wszelkiego rodzaju placówkach (szkoły, urzędy, banki, stacje benzynowe, itp.) Celem szkolenia jest omówienie zagrożeń oraz przedstawienie algorytmów postępowania w sytuacjach zagrożenia napadem, atakiem terrorystycznych prze użyciu materiałów wybuchowych, środków biologicznych, chemicznych, radioaktywnych a także sposób organizacji zabezpieczenia obiektów przed wymienionymi zagrożeniami.

Bezpieczeństwo informacji w biznesie, ochrona kontrwywiadowcza ​

Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących własne przedsiębiorstwa lub rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat zagrożeń o charakterze przestępczym związanych z działalnością biznesową, możliwości ochrony i przeciwdziałania.

Doskonalenie strzeleckie dla osób posiadających prywatną broń

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających prywatną broń i ma na celu podniesienie umiejętności w zakresie sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią.