KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

CO OFERUJEMY

SZKOLIMY W KRAKOWIE

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) jest obecnie najbardziej zaawansowanym kursem szkoleniowym dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Uprawnia on do udzielania skutecznej pomocy medycznej zarówno w zakresie szeroko pojętej grupy wypadków jak i zachorowań. W programie kursu znajdują się elementy ratownictwa drogowego czy sposoby postępowania przy obrażeniach mechanicznych. Program szkolenia składa się z 66 godzin podzielonych na dwie części: teoretyczną obejmującą 25 godzin, oraz praktyczną, którą stanowią ćwiczenia w wymiarze 41 godzin.

 

Wykłady i ćwiczenia obejmują zagadnienia takie jak:

 • organizacja ratownictwa medycznego -podstawy prawne
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 • poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne), zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 • wstrząs
 • inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
 • podtopienie
 • urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru. taktyka działań ratowniczych
 • zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

W ostatnim dniu szkolenia, bądź w innym ustalonym przez komisję terminie odbywa się egzamin, po którego zaliczeniu uczestnicy otrzymują tytuł RATOWNIKA KPP oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do udzielania pomocy medycznej na poziomie KPP oraz współpracy ze służbami profesjonalnymi.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy zdać ponownie egzamin recertyfikacyjny.

Koszt kursu to 799 zł.